اصرار مظلومی برای حفظ ترکیب برنده

اصرار مظلومی برای حفظ ترکیب برنده
سرمربی استقلال اصرار دارد ترکیب تیم خود در 2 بازی گذشته را حفظ کند و با کمترین تغییر به مصاف تراکتورسازی برود.

اصرار مظلومی برای حفظ ترکیب برنده

سرمربی استقلال اصرار دارد ترکیب تیم خود در 2 بازی گذشته را حفظ کند و با کمترین تغییر به مصاف تراکتورسازی برود.
اصرار مظلومی برای حفظ ترکیب برنده

بک لینک قوی

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس