اصلاح تعرفه خودرو به جای قیمت‌ گذاری

اصلاح تعرفه خودرو به جای قیمت‌ گذاری
شورای رقابت این روزها با تعیین قیمت انواع خودروهای داخلی سعی کرده که به تنظیم و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو روی آورد اما به نظر می‌رسد این روش کارساز نبوده و سبب شده تا رقابتی در این بازار شکل نگیرد.

اصلاح تعرفه خودرو به جای قیمت‌ گذاری

شورای رقابت این روزها با تعیین قیمت انواع خودروهای داخلی سعی کرده که به تنظیم و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو روی آورد اما به نظر می‌رسد این روش کارساز نبوده و سبب شده تا رقابتی در این بازار شکل نگیرد.
اصلاح تعرفه خودرو به جای قیمت‌ گذاری

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس