اضافه شدن مربی بدنساز به کادر فنی سپاهان

اضافه شدن مربی بدنساز به کادر فنی سپاهان
مربی بدنساز سابق باشگاه واسکودوگاما برزیل به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.

اضافه شدن مربی بدنساز به کادر فنی سپاهان

مربی بدنساز سابق باشگاه واسکودوگاما برزیل به تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان پیوست.
اضافه شدن مربی بدنساز به کادر فنی سپاهان

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس