اطلاعیه اداره کل تربیت بدنی تهران/ فدراسیون می‌تواند انتقال نفت را باطل کند

اطلاعیه اداره کل تربیت بدنی تهران/ فدراسیون می‌تواند انتقال نفت را باطل کند
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد از فروش امتیاز نفت راضی نیست اما چاره ای جز این وجود نداشت .

اطلاعیه اداره کل تربیت بدنی تهران/ فدراسیون می‌تواند انتقال نفت را باطل کند

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد از فروش امتیاز نفت راضی نیست اما چاره ای جز این وجود نداشت .
اطلاعیه اداره کل تربیت بدنی تهران/ فدراسیون می‌تواند انتقال نفت را باطل کند

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس