اعلام ترکیب استقلال برای بازی با سپاهان/ خیال آبی پوشان از دروازه راحت شد

اعلام ترکیب استقلال برای بازی با سپاهان/ خیال آبی پوشان از دروازه راحت شد
یازده بازیکن اصلی استقلال برای مصاف با سپاهان اعلام شدند.

اعلام ترکیب استقلال برای بازی با سپاهان/ خیال آبی پوشان از دروازه راحت شد

یازده بازیکن اصلی استقلال برای مصاف با سپاهان اعلام شدند.
اعلام ترکیب استقلال برای بازی با سپاهان/ خیال آبی پوشان از دروازه راحت شد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس