افت رتبه خدمات پس از فروش خودروسازان

افت رتبه خدمات پس از فروش خودروسازان
نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی در سال 94، در حالی اعلام شد که طبق آن، بازوهای خدمات‌رسانی خودروسازان، با افت کمی و کیفی نسبت به سال 93 روبه‌رو شده اند.

افت رتبه خدمات پس از فروش خودروسازان

نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی در سال 94، در حالی اعلام شد که طبق آن، بازوهای خدمات‌رسانی خودروسازان، با افت کمی و کیفی نسبت به سال 93 روبه‌رو شده اند.
افت رتبه خدمات پس از فروش خودروسازان

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس