افراط درد مشترک جهان اسلام است

افراط درد مشترک جهان اسلام است

محمدجواد ظریف در دیدار مودیبو کئیتا با بیان این‌که «با کشور مالی روابط بسیار خوبی داریم« گفت: مالی مهد اسلام در آفریقا بوده و برای مردم ایران اهمیت فراوانی دارد. وی هم‌چنین اظهار کرد: مالی مهد اسلام معتدل و مداراگر بوده و از این‌که گروه‌های افراطی در مالی حضور پیدا کنند، ناراحت هستیم.وی گفت: افراط درد مشترک جهان اسلام است که هر جا با یک نام خود را نشان می‌دهد، پدیده‌ای که ماهم در منطقه شاهد آن هستیم. وزیر امور خارجه کشورمان در عین حال تاکید کرد: آمادگی داریم در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری با مالی همکاری کنیم.وی افزود: مواد مخدر مشکل مشترک ما و شماست و ما که تجربیات زیادی برای مبارزه در این زمینه داریم آماده‌ایم آن را در اختیار شما بگذاریم. وی افزود: در حوزه فرهنگی هم با توجه به اشتراکات دو ملت آماده بسط روابط هستیم.ظریف خاطرنشان کرد: هیات اقتصادی همراه من آمادگی دارند روابط اقتصادی دوجانبه را در همه زمینه‌ها از جمله کشاورزی، بهداشتی، آموزش، انرژی، فناوری و مالی و بانکی توسعه دهند. مودیبو کئیتا نخست وزیر مالی نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: تصویری که ما از ایران داریم تصویر یک ملت و کشور بزرگ است که نشان داد عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی در کشور آنها جایی ندارد.وی افزود: ایران برای ما یک الگو است که ثابت کرد با شجاعت و تلاش می‌توان بر همه مشکلات فائق شد. نخست وزیر مالی گفت: زمانی که همه راه‌ها بر روی شما بسته بود با درایت و شجاعت عمل کردید تا منافع ملی کشورتان را حفظ کنید. وی با بیان این‌که «ایران می‌تواند الگویی برای همه کشورهای در حال توسعه باشد»، افزود: باید تلاش کنیم روابط خوب دو کشور را هر چه بیشتر تعمیق دهیم چراکه ملت های ایران و مالی می خواهند بیش از پیش به هم نزدیک باشند. نخست وزیر مالی با بیان این‌که «قدرت ایران نشأت گرفته از یک فرهنگ غنی و تمدن باستانی است»، اظهار کرد: ما دیدگاه‌های مشترک زیادی داریم. دولت مالی از گسترش و تقویت ارتباطات با ایران به ویژه در حوزه‌های اقتصادی حمایت می‌کند.

افراط درد مشترک جهان اسلام است

محمدجواد ظریف در دیدار مودیبو کئیتا با بیان این‌که «با کشور مالی روابط بسیار خوبی داریم« گفت: مالی مهد اسلام در آفریقا بوده و برای مردم ایران اهمیت فراوانی دارد. وی هم‌چنین اظهار کرد: مالی مهد اسلام معتدل و مداراگر بوده و از این‌که گروه‌های افراطی در مالی حضور پیدا کنند، ناراحت هستیم.وی گفت: افراط درد مشترک جهان اسلام است که هر جا با یک نام خود را نشان می‌دهد، پدیده‌ای که ماهم در منطقه شاهد آن هستیم. وزیر امور خارجه کشورمان در عین حال تاکید کرد: آمادگی داریم در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری با مالی همکاری کنیم.وی افزود: مواد مخدر مشکل مشترک ما و شماست و ما که تجربیات زیادی برای مبارزه در این زمینه داریم آماده‌ایم آن را در اختیار شما بگذاریم. وی افزود: در حوزه فرهنگی هم با توجه به اشتراکات دو ملت آماده بسط روابط هستیم.ظریف خاطرنشان کرد: هیات اقتصادی همراه من آمادگی دارند روابط اقتصادی دوجانبه را در همه زمینه‌ها از جمله کشاورزی، بهداشتی، آموزش، انرژی، فناوری و مالی و بانکی توسعه دهند. مودیبو کئیتا نخست وزیر مالی نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: تصویری که ما از ایران داریم تصویر یک ملت و کشور بزرگ است که نشان داد عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی در کشور آنها جایی ندارد.وی افزود: ایران برای ما یک الگو است که ثابت کرد با شجاعت و تلاش می‌توان بر همه مشکلات فائق شد. نخست وزیر مالی گفت: زمانی که همه راه‌ها بر روی شما بسته بود با درایت و شجاعت عمل کردید تا منافع ملی کشورتان را حفظ کنید. وی با بیان این‌که «ایران می‌تواند الگویی برای همه کشورهای در حال توسعه باشد»، افزود: باید تلاش کنیم روابط خوب دو کشور را هر چه بیشتر تعمیق دهیم چراکه ملت های ایران و مالی می خواهند بیش از پیش به هم نزدیک باشند. نخست وزیر مالی با بیان این‌که «قدرت ایران نشأت گرفته از یک فرهنگ غنی و تمدن باستانی است»، اظهار کرد: ما دیدگاه‌های مشترک زیادی داریم. دولت مالی از گسترش و تقویت ارتباطات با ایران به ویژه در حوزه‌های اقتصادی حمایت می‌کند.

افراط درد مشترک جهان اسلام است

روزنامه ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس