اقتصاد آمریکا با ترامپ به کدام سو می‌رود؟/ چشم‌انداز افزایش بهای نفت/ چین و روسیه پشت متحدانشان را خالی می‌کنند

اقتصاد آمریکا با ترامپ به کدام سو می‌رود؟/ چشم‌انداز افزایش بهای نفت/ چین و روسیه پشت متحدانشان را خالی می‌کنند
یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل تمرکز بر اقتصاد داخلی آمریکا و صنایع به ویژه صنایع نفت و اسلحه‌سازی، اعمال سیاست‌های انبساط پولی، کاهش تغییرات نرخ بهره و بهبود روابط اقتصادی با روسیه و چین را از رویکردهای اصلی دولت جمهوری‌خواه ترامپ در ۴ سال آینده دانست.

اقتصاد آمریکا با ترامپ به کدام سو می‌رود؟/ چشم‌انداز افزایش بهای نفت/ چین و روسیه پشت متحدانشان را خالی می‌کنند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس