العبادی: ترکیه اگر بخواهد با ما بجنگد، ما برای جنگیدن آماده‌ایم

العبادی: ترکیه اگر بخواهد با ما بجنگد، ما برای جنگیدن آماده‌ایم
نخست وزیر عراق تهدید کرد که کشورش به دنبال جنگ با هیچ کشوری از جمله ترکیه نیست، ولی اگر مجبور به جنگیدن باشد، آمادگی دفاع از خود را دارد.

العبادی: ترکیه اگر بخواهد با ما بجنگد، ما برای جنگیدن آماده‌ایم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس