امضای نخستین قرارداد خارجی در پساتحریم

امضای نخستین قرارداد خارجی در پساتحریم
نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.

امضای نخستین قرارداد خارجی در پساتحریم

نخستین قرارداد همکاری های مشترک در صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم ها، میان ایران و سوئیس برای مشارکت در ساخت در پتروشیمی صدف امضا شد.
امضای نخستین قرارداد خارجی در پساتحریم

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس