انتشار کتب فارسی برای دانشجویان ودانش آموزان تاجیک

انتشار کتب فارسی برای دانشجویان ودانش آموزان تاجیک

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، از انتشار کتب فارسی برای دانشجویان و دانش آموزان تاجیک گزارش می دهد. دانلود دانلود تصویر مصاحبه ها: 1-حسن قریبی (رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی -تاجیکی) 2-شریف مراد اسرافیل نیا(مولف کتب درسی )

انتشار کتب فارسی برای دانشجویان ودانش آموزان تاجیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس