اهدای مدال نقره کمیل قاسمی به روایت تصویر

اهدای مدال نقره کمیل قاسمی به روایت تصویر
کمیل قاسمی اولین مدال نقره و هشتمین مدال کاروان ایران را کسب کرد تا تلاش های او صعود دو پله ای در جدول توزیع مدال ها را همراه داشته باشد.

اهدای مدال نقره کمیل قاسمی به روایت تصویر

کمیل قاسمی اولین مدال نقره و هشتمین مدال کاروان ایران را کسب کرد تا تلاش های او صعود دو پله ای در جدول توزیع مدال ها را همراه داشته باشد.
اهدای مدال نقره کمیل قاسمی به روایت تصویر

خبرگزاری دانشگاه های کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس