اوپک: تولید نفت ایران به ۳.۶۶۵ میلیون بشکه در روز رسید

اوپک: تولید نفت ایران به ۳.۶۶۵ میلیون بشکه در روز رسید
بنا به آخرین گزارش ماهانه ارائه شده از سوی اوپک، تولید نفت ایران در ماه سپتامبر به طور متوسط روزانه ۳.۶۶۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

اوپک: تولید نفت ایران به ۳.۶۶۵ میلیون بشکه در روز رسید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس