او را به مناظره در برنامه مورد علاقه‌اش دعوت می‌کنم/ کریمی: کاش هیچوقت همکار کی‌روش نمی‌شدم

او را به مناظره در برنامه مورد علاقه‌اش دعوت می‌کنم/ کریمی: کاش هیچوقت همکار کی‌روش نمی‌شدم
کارلوس کی‌روش تمامش نمی‌کند. جدل‌های او را پایانی نیست و با همه رودررو می‌شود، حتی با علی کریمی که همیشه موضع مثبتی در قبال تیم ملی داشته و پس از آنکه نتوانست به همکاری‌اش با کی‌روش ادامه دهد، همچنان مواضع مثبت مقابل اتفاقات تیم ملی داشت.

او را به مناظره در برنامه مورد علاقه‌اش دعوت می‌کنم/ کریمی: کاش هیچوقت همکار کی‌روش نمی‌شدم

کارلوس کی‌روش تمامش نمی‌کند. جدل‌های او را پایانی نیست و با همه رودررو می‌شود، حتی با علی کریمی که همیشه موضع مثبتی در قبال تیم ملی داشته و پس از آنکه نتوانست به همکاری‌اش با کی‌روش ادامه دهد، همچنان مواضع مثبت مقابل اتفاقات تیم ملی داشت.
او را به مناظره در برنامه مورد علاقه‌اش دعوت می‌کنم/ کریمی: کاش هیچوقت همکار کی‌روش نمی‌شدم

ساخت بنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس