اگر دین ندارید و آزاده نیستید، لااقل…!

اگر دین ندارید و آزاده نیستید، لااقل…!

گروه سیاسی: محمد مهاجری در خبر آنلاین نوشت:  اگر دوستانم تا لحظه انتشار این یادداشت به فکر نیفتاده اند که پروژه زن دوم گرفتن برای محمدجواد ظریف را بیاندازند گردن اصلاح طلبان، هنوز وقت هست. می شود برای لحظاتی صداقت و حیا و اخلاق را قورت داد و این خبر را نوشت: “مدافعان برجام که طشت رسوایی شان از بام افتاده و دیگر نمی توانند با وعده های سرخرمن مردم را سر کار بگذارند، در یک رفتار شنیع، رفته اند عکس یک زنی را پیدا کرده اند و با استفاده از فناوری صهیونیستی فتوشاپ، به جای همسر دکترظریف قرار داده اند تا اذهان عمومی را از ناکامیهای برجام منحرف کنند. اخبار کاملا موثق و غیرقابل انکار حاکی است که این اقدام سخیف توسط فردی بنام” ن-الف” که در دفتر “ا-ر-م” کار می کرده و کلا عنصر مشکوکی است انجام شده است. به زودی اطلاعات بیشتری در باره این عنصر نفوذی منتشر می کنیم”بعد از انتشار خبر هم دوستان می‌توانند اگر دادگاه، فرد فتوشاپ کننده را احضار کرد، سروصدا راه بیاندازند که: ایها الناس! می‌بینید؟ این دکتر ظریف کل مملکت را به مصداق ضرب المثل “آش با جاش” تسلیم غربی‌ها کرده و هرچه سانتریفیوژ داشته ایم روی هوا برده، آن وقت یک آدم مخلصی که البته کمی بدسلیقگی کرده دستگیرش کرده‌اند. ****آنچه در باره دکتر ظریف اتفاق افتاد کثیف بود؛زشت بود؛بی اخلاقی بود؛نامردی بود؛پستی بود و… در بین اینهمه بزرگوار اصولگرای پاک بااخلاق جوانمرد خوش غیرت خوش طینت، یک نفر پیدا نشد که لااقل یک اخم بکند؟ دینداری‌مان سر مان را بخورد؛ ترس از معاد و قیامت و شب اول قبر ارزانی مان باشد؛ آزاده بودن وحریت و مردانگی هم طلب مان بماند؛ دست کم توصیه کنیم کمی فوتوشاپش را حرفه ای تر انجام بدهیم که گندش زود درنیاید!

اگر دین ندارید و آزاده نیستید، لااقل…!

گروه سیاسی: محمد مهاجری در خبر آنلاین نوشت:  اگر دوستانم تا لحظه انتشار این یادداشت به فکر نیفتاده اند که پروژه زن دوم گرفتن برای محمدجواد ظریف را بیاندازند گردن اصلاح طلبان، هنوز وقت هست. می شود برای لحظاتی صداقت و حیا و اخلاق را قورت داد و این خبر را نوشت: “مدافعان برجام که طشت رسوایی شان از بام افتاده و دیگر نمی توانند با وعده های سرخرمن مردم را سر کار بگذارند، در یک رفتار شنیع، رفته اند عکس یک زنی را پیدا کرده اند و با استفاده از فناوری صهیونیستی فتوشاپ، به جای همسر دکترظریف قرار داده اند تا اذهان عمومی را از ناکامیهای برجام منحرف کنند. اخبار کاملا موثق و غیرقابل انکار حاکی است که این اقدام سخیف توسط فردی بنام” ن-الف” که در دفتر “ا-ر-م” کار می کرده و کلا عنصر مشکوکی است انجام شده است. به زودی اطلاعات بیشتری در باره این عنصر نفوذی منتشر می کنیم”بعد از انتشار خبر هم دوستان می‌توانند اگر دادگاه، فرد فتوشاپ کننده را احضار کرد، سروصدا راه بیاندازند که: ایها الناس! می‌بینید؟ این دکتر ظریف کل مملکت را به مصداق ضرب المثل “آش با جاش” تسلیم غربی‌ها کرده و هرچه سانتریفیوژ داشته ایم روی هوا برده، آن وقت یک آدم مخلصی که البته کمی بدسلیقگی کرده دستگیرش کرده‌اند. ****آنچه در باره دکتر ظریف اتفاق افتاد کثیف بود؛زشت بود؛بی اخلاقی بود؛نامردی بود؛پستی بود و… در بین اینهمه بزرگوار اصولگرای پاک بااخلاق جوانمرد خوش غیرت خوش طینت، یک نفر پیدا نشد که لااقل یک اخم بکند؟ دینداری‌مان سر مان را بخورد؛ ترس از معاد و قیامت و شب اول قبر ارزانی مان باشد؛ آزاده بودن وحریت و مردانگی هم طلب مان بماند؛ دست کم توصیه کنیم کمی فوتوشاپش را حرفه ای تر انجام بدهیم که گندش زود درنیاید!

اگر دین ندارید و آزاده نیستید، لااقل…!

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس