ایران با چه تیم‌هایی هم‌گروه می‌شود؟

ایران با چه تیم‌هایی هم‌گروه می‌شود؟

فیفا در آخرین رده‌بندی خود ایران را به عنوان تیم نخست آسیا معرفی کرد و به این ترتیب شاگردان کی‌روش قطعا به عنوان سرگروه کار خود را دنبال خواهند کرد. در این رده بندی تیم ملی ایران با دو رده صعود نسبت به ماه گذشته در رده 42 جهان و نخست آسیا قرار گرفت.   در این رده بندی تیم‌های آسیایی به ترتیب در این رده‌ها قرار گرفتند.     رده جهانی تیم رده آسیایی 42 ایران 1 50 استرالیا 2 56 کره جنوبی 3 57 ژاپن 4 60 عربستان 5 66 ازبکستان 6 68 امارات 7 81 چین 8 82 اردن 9 83 قطر 10 99 عمان 11 100 قرقیزستان 12 105 عراق 13 110 سوریه 14 112 کره شمالی 15 119 تایلند 16     به این ترتیب در سید یک تیم‌های ملی ایران و استرالیا قرار می‌گیرند.در سید دوم، تیم‌های ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرند.سید سوم این رقابت‌ها را دو تیم عربستان و ازبکستان تشکیل می‌دهند.سید چهارم را هم امارات و چین تشکیل می‌دهند.در سید پنجم دو تیم قطر و عراق قرار می‌گیرند.و در نهایت در سید ششم تیم‌های سوریه و تایلند حضور خواهند داشت.

ایران با چه تیم‌هایی هم‌گروه می‌شود؟

فیفا در آخرین رده‌بندی خود ایران را به عنوان تیم نخست آسیا معرفی کرد و به این ترتیب شاگردان کی‌روش قطعا به عنوان سرگروه کار خود را دنبال خواهند کرد. در این رده بندی تیم ملی ایران با دو رده صعود نسبت به ماه گذشته در رده 42 جهان و نخست آسیا قرار گرفت.   در این رده بندی تیم‌های آسیایی به ترتیب در این رده‌ها قرار گرفتند.     رده جهانی تیم رده آسیایی 42 ایران 1 50 استرالیا 2 56 کره جنوبی 3 57 ژاپن 4 60 عربستان 5 66 ازبکستان 6 68 امارات 7 81 چین 8 82 اردن 9 83 قطر 10 99 عمان 11 100 قرقیزستان 12 105 عراق 13 110 سوریه 14 112 کره شمالی 15 119 تایلند 16     به این ترتیب در سید یک تیم‌های ملی ایران و استرالیا قرار می‌گیرند.در سید دوم، تیم‌های ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرند.سید سوم این رقابت‌ها را دو تیم عربستان و ازبکستان تشکیل می‌دهند.سید چهارم را هم امارات و چین تشکیل می‌دهند.در سید پنجم دو تیم قطر و عراق قرار می‌گیرند.و در نهایت در سید ششم تیم‌های سوریه و تایلند حضور خواهند داشت.

ایران با چه تیم‌هایی هم‌گروه می‌شود؟

بک لینک قوی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس