ایران در نشست اوپک شرکت می کند

ایران در نشست اوپک شرکت می کند
یک منبع آگاه در اوپک گفت: ایران در نشست ماه آینده اوپک که در الجزیره برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

ایران در نشست اوپک شرکت می کند

یک منبع آگاه در اوپک گفت: ایران در نشست ماه آینده اوپک که در الجزیره برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.
ایران در نشست اوپک شرکت می کند

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس