ایران میزبان تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا

ایران میزبان تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا
مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا برگزار شد و رشته پومسه به بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی و بازی‌های ساحلی 2016 وارد شد.

ایران میزبان تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا

مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا برگزار شد و رشته پومسه به بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی و بازی‌های ساحلی 2016 وارد شد.
ایران میزبان تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس