ایرباس خیال نشستن در ایران‌ ندارد؟

ایرباس خیال نشستن در ایران‌ ندارد؟
در حالی که قرار بود 40 روز کاری پس از امضای پیش‌‌قرارداد خرید 118 فروند ایرباس بین ایران‌ایر و کمپانی سازنده و همچنین فرجه اضافه وزیر راه …

ایرباس خیال نشستن در ایران‌ ندارد؟

در حالی که قرار بود 40 روز کاری پس از امضای پیش‌‌قرارداد خرید 118 فروند ایرباس بین ایران‌ایر و کمپانی سازنده و همچنین فرجه اضافه وزیر راه …
ایرباس خیال نشستن در ایران‌ ندارد؟

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس