«ایستاده در غبار» نیم میلیاردی شد

«ایستاده در غبار» نیم میلیاردی شد

طرح ویژه ماه مبارک رمضان با اقبال مخاطبان مواجه شد و شب گذشته تعدادی از فیلم‌ها تا پاسی از شب به نمایش درآمدند.

«ایستاده در غبار» نیم میلیاردی شد

طرح ویژه ماه مبارک رمضان با اقبال مخاطبان مواجه شد و شب گذشته تعدادی از فیلم‌ها تا پاسی از شب به نمایش درآمدند.

«ایستاده در غبار» نیم میلیاردی شد

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس