بابک زنجانی به اتهام نشر اکاذیب از وزیر نفت شکایت کرده است

بابک زنجانی به اتهام نشر اکاذیب از وزیر نفت شکایت کرده است
وکیل بابک زنجانی گفت: موکلم به دلیل نشر اکاذیب، از وزیر نفت شکایت کرده است.

بابک زنجانی به اتهام نشر اکاذیب از وزیر نفت شکایت کرده است

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس