بازار مسکن تکان خورد

بازار مسکن تکان خورد

در حالی که بسیاری از مستاجران مایلند نسبت به پرداخت بخشی بزرگتری از اجاره بها تحت عنوان پول پیش و پرداخت بخش کوچکتری به عنوان اجاره ماهانه اقدام کنند، اما این روزها مالکان روی خوشی به ودیعه های بالای مسکن نشان نمی دهند و ترجیح می دهند هزینه واحدهایشان را از طریق دریافت اجاره ماهانه تامین کنند. در انتشار اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای تیرماه، رفتار غالب در بازار اجاره تغییر کرد.گزارش های میدانی از سطح شهر تهران نشان می دهد واحدهای رهنی در بازار اجاره کمیاب شده است.بسیاری از فعالان این بازار مهمترین دلیل این تغییرات را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد می دانند.در حالی که بسیاری از مستاجران مایلند نسبت به پرداخت بخشی بزرگتری از اجاره بها تحت عنوان پول پیش و پرداخت بخش کوچکتری به عنوان اجاره ماهانه اقدام کنند، اما این روزها مالکان روی خوشی به ودیعه های بالای مسکن نشان نمی دهند و ترجیح می دهند هزینه واحدهایشان را از طریق دریافت اجاره ماهانه تامین کنند. در بازار اجاره ایران هر یک میلیون تومان معادل سی هزار تومان اجاره است . یکی از فعالان این بازار در خصوص وضعیت بازار اجاره به خبرنگار ما گفت: به نظر می رسد حجم جابجایی ها امسال بالاتر از سال گذشته باشد چرا که بسیاری از مالکانی که در سال های گذشته خانه هایشان را رهن داده اند، با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ترجیح می دهند نسبت به تبدیل رهن به اجاره ماهانه اقدام کنند . این امر از انجا که فشاری به مستاجران تلقی می شود ، جابجایی هایی بیش از گذشته را در پی خواهد داشت. بر اساس این گزارش وی گفت: واحدهایی که بین 40 تا 60 متری هستند، بیشترین تقاضا را برای اجاره دارند از این رو در فصل داغ بازار با تقاضای گسترده تری نسبت به سایر واحدها روبرو می شوند . او در خصوص تغییرات قیمتی در این بازار گفت: حوزه فعالیت ما شرق تهران است، در خیابان گلبرگ هر واحد مسکونی 40 متری بسته به شرایط و سال ساخت حدود 40 تا 50 میلیون تومان رهن می شود اما امسال مالکانی که سفارش می دهند، ترجیح می دهند حداقل یک میلیون تومانی در ماه کرایه بگیرند و مابقی را از محل رهن تامین کنند . بر اساس این گزارش در مرکز تهران نیز موقعیت تغییری در این راستا را تجربه کرده است. یک مشاور املاک در منطقه میدان ولیعصر در این خصوص گفت: امسال کسانی که پول های پیش سنگین داشتند، مطالبه اجاره سنگین می کنند و به نظر می رسد این تغییر واکنشی به کاهش مکرر سود سپرده بانکی است . همین امر طبیعتا در ماه های آتی تورم بازار مسکن را افزایش می دهد.یک مشاور املاک در سعادت آباد نیز به خبرنگار ما گفت: با توجه به توان پایین خرید در بازار مسکن، بازار اجاره امسال هم با رونق مواجه خواهد شد اما امسال بازار در اختیار مالکانی است که به جای رهن اجاره می خواهند.او گفت: هر چند که کاهش سود سپرده بانکی می تواند به نفع اقتصاد باشد اما باید توجه داشت که این اقدام بازارهای موازی را نیز متاثر خواهد کرد و اولین تاثیر در بازار اجاره مسکن اشکار خواهد شد . او گفت: از سال گذشته معلوم بود روال کاهشی بر بازار سود سپرده های بانکی حاکم است از این رو کم کم تغییر مسیر در این بازار آشکار شد.

بازار مسکن تکان خورد

در حالی که بسیاری از مستاجران مایلند نسبت به پرداخت بخشی بزرگتری از اجاره بها تحت عنوان پول پیش و پرداخت بخش کوچکتری به عنوان اجاره ماهانه اقدام کنند، اما این روزها مالکان روی خوشی به ودیعه های بالای مسکن نشان نمی دهند و ترجیح می دهند هزینه واحدهایشان را از طریق دریافت اجاره ماهانه تامین کنند. در انتشار اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای تیرماه، رفتار غالب در بازار اجاره تغییر کرد.گزارش های میدانی از سطح شهر تهران نشان می دهد واحدهای رهنی در بازار اجاره کمیاب شده است.بسیاری از فعالان این بازار مهمترین دلیل این تغییرات را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد می دانند.در حالی که بسیاری از مستاجران مایلند نسبت به پرداخت بخشی بزرگتری از اجاره بها تحت عنوان پول پیش و پرداخت بخش کوچکتری به عنوان اجاره ماهانه اقدام کنند، اما این روزها مالکان روی خوشی به ودیعه های بالای مسکن نشان نمی دهند و ترجیح می دهند هزینه واحدهایشان را از طریق دریافت اجاره ماهانه تامین کنند. در بازار اجاره ایران هر یک میلیون تومان معادل سی هزار تومان اجاره است . یکی از فعالان این بازار در خصوص وضعیت بازار اجاره به خبرنگار ما گفت: به نظر می رسد حجم جابجایی ها امسال بالاتر از سال گذشته باشد چرا که بسیاری از مالکانی که در سال های گذشته خانه هایشان را رهن داده اند، با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ترجیح می دهند نسبت به تبدیل رهن به اجاره ماهانه اقدام کنند . این امر از انجا که فشاری به مستاجران تلقی می شود ، جابجایی هایی بیش از گذشته را در پی خواهد داشت. بر اساس این گزارش وی گفت: واحدهایی که بین 40 تا 60 متری هستند، بیشترین تقاضا را برای اجاره دارند از این رو در فصل داغ بازار با تقاضای گسترده تری نسبت به سایر واحدها روبرو می شوند . او در خصوص تغییرات قیمتی در این بازار گفت: حوزه فعالیت ما شرق تهران است، در خیابان گلبرگ هر واحد مسکونی 40 متری بسته به شرایط و سال ساخت حدود 40 تا 50 میلیون تومان رهن می شود اما امسال مالکانی که سفارش می دهند، ترجیح می دهند حداقل یک میلیون تومانی در ماه کرایه بگیرند و مابقی را از محل رهن تامین کنند . بر اساس این گزارش در مرکز تهران نیز موقعیت تغییری در این راستا را تجربه کرده است. یک مشاور املاک در منطقه میدان ولیعصر در این خصوص گفت: امسال کسانی که پول های پیش سنگین داشتند، مطالبه اجاره سنگین می کنند و به نظر می رسد این تغییر واکنشی به کاهش مکرر سود سپرده بانکی است . همین امر طبیعتا در ماه های آتی تورم بازار مسکن را افزایش می دهد.یک مشاور املاک در سعادت آباد نیز به خبرنگار ما گفت: با توجه به توان پایین خرید در بازار مسکن، بازار اجاره امسال هم با رونق مواجه خواهد شد اما امسال بازار در اختیار مالکانی است که به جای رهن اجاره می خواهند.او گفت: هر چند که کاهش سود سپرده بانکی می تواند به نفع اقتصاد باشد اما باید توجه داشت که این اقدام بازارهای موازی را نیز متاثر خواهد کرد و اولین تاثیر در بازار اجاره مسکن اشکار خواهد شد . او گفت: از سال گذشته معلوم بود روال کاهشی بر بازار سود سپرده های بانکی حاکم است از این رو کم کم تغییر مسیر در این بازار آشکار شد.

بازار مسکن تکان خورد

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس