بازگشت اشکان و نیمکت نشینی طارمی؛/ ترکیب تیم ملی اعلام شد

بازگشت اشکان و نیمکت نشینی طارمی؛/ ترکیب تیم ملی اعلام شد
کارلوس کی روش 11 بازیکن اصلی خود را برای حضور در برابر عمان اعلام کرد.

بازگشت اشکان و نیمکت نشینی طارمی؛/ ترکیب تیم ملی اعلام شد

کارلوس کی روش 11 بازیکن اصلی خود را برای حضور در برابر عمان اعلام کرد.
بازگشت اشکان و نیمکت نشینی طارمی؛/ ترکیب تیم ملی اعلام شد

روزنامه ایران

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس