بازگشت شركای خارجی ایران در پساتحریم

بازگشت شركای خارجی ایران در پساتحریم
رئیس كل بانك مركزی در حاشیه اجلاس بهاره بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن، موقعیت مطلوب ایران را مرهون پیشرفت‌های مثبت دو سال گذشته خواند و افزود: ارتقای وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده كه در دوران پساتحریم با شركای خارجی خود دوباره همكاری كنیم.

بازگشت شركای خارجی ایران در پساتحریم

رئیس كل بانك مركزی در حاشیه اجلاس بهاره بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن، موقعیت مطلوب ایران را مرهون پیشرفت‌های مثبت دو سال گذشته خواند و افزود: ارتقای وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده كه در دوران پساتحریم با شركای خارجی خود دوباره همكاری كنیم.
بازگشت شركای خارجی ایران در پساتحریم

بک لینک رنک 4

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس