بازگشت مجیدی به پست سرپرستی

بازگشت مجیدی به پست سرپرستی
سرپرست تیم فوتبال استقلال بعد از بازگشت به پستش از امروز در تمرینات این تیم حاضر شد.

بازگشت مجیدی به پست سرپرستی

سرپرست تیم فوتبال استقلال بعد از بازگشت به پستش از امروز در تمرینات این تیم حاضر شد.
بازگشت مجیدی به پست سرپرستی

آپدیت نود 32

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس