بازگشت گرت بیل و کروس به تمرینات رئال ( عکس)

بازگشت گرت بیل و کروس به تمرینات رئال ( عکس)
 گرت بیل و  تونی کروس،  ستاره های ملی پوش رئال مادرید، با پشت سر گذاشتن تعطیلات تابستانی، به تمرینات تیم شان بازگشتند.

بازگشت گرت بیل و کروس به تمرینات رئال ( عکس)

 گرت بیل و  تونی کروس،  ستاره های ملی پوش رئال مادرید، با پشت سر گذاشتن تعطیلات تابستانی، به تمرینات تیم شان بازگشتند.
بازگشت گرت بیل و کروس به تمرینات رئال ( عکس)

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس