بازیکن تراکتورسازی شاگرد خطیبی شد

بازیکن تراکتورسازی شاگرد خطیبی شد
هافبک دو فصل اخیر تراکتورسازی تبریز به ماشین سازی تبریز پیوست.

بازیکن تراکتورسازی شاگرد خطیبی شد

هافبک دو فصل اخیر تراکتورسازی تبریز به ماشین سازی تبریز پیوست.
بازیکن تراکتورسازی شاگرد خطیبی شد

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس