بازیکن جدید پرسپولیس از برانکو رضایت گرفت

بازیکن جدید پرسپولیس از برانکو رضایت گرفت
حامد آقایی بازیکن 19 ساله ای که در تمرینات پرسپولیس شرکت کرده بود توانست رضایت برانکو را برای حضور در این تیم کسب کند.

بازیکن جدید پرسپولیس از برانکو رضایت گرفت

حامد آقایی بازیکن 19 ساله ای که در تمرینات پرسپولیس شرکت کرده بود توانست رضایت برانکو را برای حضور در این تیم کسب کند.
بازیکن جدید پرسپولیس از برانکو رضایت گرفت

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس