بانک سینا موفق به دریافت نشان توانمندی شد

بانک سینا موفق به دریافت نشان توانمندی شد
بانک سینا در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوی موفق به دریافت نشان توانمندی دو ستاره شد.

بانک سینا موفق به دریافت نشان توانمندی شد

بانک سینا در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوی موفق به دریافت نشان توانمندی دو ستاره شد.
بانک سینا موفق به دریافت نشان توانمندی شد

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس