باید مشکل گلزنی مان نیز حل شود/ اکرامی: گسترش ساختار دفاعی خوبی دارد

باید مشکل گلزنی مان نیز حل شود/ اکرامی: گسترش ساختار دفاعی خوبی دارد
مدافع گسترش فولاد معتقد است ناهماهنگی بین بازیکنان باعث شده آنها در کسب نتیجه لازم ناکام باشند.

باید مشکل گلزنی مان نیز حل شود/ اکرامی: گسترش ساختار دفاعی خوبی دارد

مدافع گسترش فولاد معتقد است ناهماهنگی بین بازیکنان باعث شده آنها در کسب نتیجه لازم ناکام باشند.
باید مشکل گلزنی مان نیز حل شود/ اکرامی: گسترش ساختار دفاعی خوبی دارد

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس