با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان لیگ/ راه آهن: با دوپينگ مقابله كنيد

با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان لیگ/ راه آهن: با دوپينگ مقابله كنيد
باشگاه راه آهن یزدان درخواست کرد که تلاش ها برای جلوگیری از دوپینگ در سه هفته پایانی لیگ پانزدهم افزایش یابد.

با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان لیگ/ راه آهن: با دوپينگ مقابله كنيد

باشگاه راه آهن یزدان درخواست کرد که تلاش ها برای جلوگیری از دوپینگ در سه هفته پایانی لیگ پانزدهم افزایش یابد.
با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان لیگ/ راه آهن: با دوپينگ مقابله كنيد

آپدیت نود32

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس