با خروج هاجسون و دل بوسکه / یورو 2016؛ جایی برای پیرمردها نیست

با خروج هاجسون و دل بوسکه / یورو 2016؛ جایی برای پیرمردها نیست
حالا از بین مربی های کهنسال جام فقط یکی شانس بردن جام را دارد ؛ لارس لاگربک سوئدی که با ایسلند بزرگترین شگفتی جام را خلق کرده است .

با خروج هاجسون و دل بوسکه / یورو 2016؛ جایی برای پیرمردها نیست

حالا از بین مربی های کهنسال جام فقط یکی شانس بردن جام را دارد ؛ لارس لاگربک سوئدی که با ایسلند بزرگترین شگفتی جام را خلق کرده است .
با خروج هاجسون و دل بوسکه / یورو 2016؛ جایی برای پیرمردها نیست

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس