با مسائل کشور نباید فله‌ای برخورد کرد

با مسائل کشور نباید فله‌ای برخورد کرد

معصومه ابتکار صبح امروز در حاشیه مراسم ختم همسر محسن آرمین در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در دولت اظهار کرد: ما همه سربازان رئیس‌جمهوری هستیم و مهم این است که کاری را که دولت می‌خواهد انجام دهد به نحو احسن صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس اظهار کرد: برای مجلسی که سر کار آمده است بهترین عمل، تعامل و شناخت بیشتر شرایط است بخصوص که تعداد زیادی از نمایندگان این مجلس برای نخستین بار است که حضور در پارلمان را تجربه می‌کنند. وی افزود: به دلیل اینکه مسائل کشور پیچیده است و نیز دولت درگیر مسائل متعدد و گوناگونی است نمی‌شود با این مسائل به صورت فله‌ای و سیاسی برخورد کرد و این به صلاح کشور نیست. آنچه به صلاح کشور است، تعامل سازنده است. رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه مجلس اجازه دارد سوال و استیضاح وزراء را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: این موضوع الزامات و مقدمات خودش را دارد و من فکر می‌کنم که فرصت برای برقراری تعامل میان مجلس و دولت خیلی اندک بوده است اما امیدواریم که این تعامل بیشتر در آینده شکل بگیرد. ابتکار ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که مسائل خودمان را با گفت‌وگو و نشست‌ها حل و فصل کنیم و در مرحله بعدی به سمت استیضاح برویم. رئیس سازمان محیط زیست اظهار امیدواری کرد: من امیدوارم که دوستان ولو از جناح منتقد و مخالف دولت هم هستند، روال و رویه را برای تعامل و کمک بیشتر به دولت پی بگیرند چراکه ما امید زیادی به مجلس دهم داریم و امیدواریم به تعامل و یک رابطه منطقی با مجلس دهم دست پیدا کنیم.

با مسائل کشور نباید فله‌ای برخورد کرد

معصومه ابتکار صبح امروز در حاشیه مراسم ختم همسر محسن آرمین در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در دولت اظهار کرد: ما همه سربازان رئیس‌جمهوری هستیم و مهم این است که کاری را که دولت می‌خواهد انجام دهد به نحو احسن صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس اظهار کرد: برای مجلسی که سر کار آمده است بهترین عمل، تعامل و شناخت بیشتر شرایط است بخصوص که تعداد زیادی از نمایندگان این مجلس برای نخستین بار است که حضور در پارلمان را تجربه می‌کنند. وی افزود: به دلیل اینکه مسائل کشور پیچیده است و نیز دولت درگیر مسائل متعدد و گوناگونی است نمی‌شود با این مسائل به صورت فله‌ای و سیاسی برخورد کرد و این به صلاح کشور نیست. آنچه به صلاح کشور است، تعامل سازنده است. رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه مجلس اجازه دارد سوال و استیضاح وزراء را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: این موضوع الزامات و مقدمات خودش را دارد و من فکر می‌کنم که فرصت برای برقراری تعامل میان مجلس و دولت خیلی اندک بوده است اما امیدواریم که این تعامل بیشتر در آینده شکل بگیرد. ابتکار ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که مسائل خودمان را با گفت‌وگو و نشست‌ها حل و فصل کنیم و در مرحله بعدی به سمت استیضاح برویم. رئیس سازمان محیط زیست اظهار امیدواری کرد: من امیدوارم که دوستان ولو از جناح منتقد و مخالف دولت هم هستند، روال و رویه را برای تعامل و کمک بیشتر به دولت پی بگیرند چراکه ما امید زیادی به مجلس دهم داریم و امیدواریم به تعامل و یک رابطه منطقی با مجلس دهم دست پیدا کنیم.

با مسائل کشور نباید فله‌ای برخورد کرد

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس