بحران در 300 دشت کشور

بحران در 300 دشت کشور
وزیر نیرو با اشاره به افزایش برداشت‌های غیرقانونی از آب‌های زیرزمینی در سطح کشور، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ دشت در کشور وضعیت بحرانی دارند.

بحران در 300 دشت کشور

وزیر نیرو با اشاره به افزایش برداشت‌های غیرقانونی از آب‌های زیرزمینی در سطح کشور، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ دشت در کشور وضعیت بحرانی دارند.
بحران در 300 دشت کشور

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس