برای این بازی انگیزه داریم/ فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

برای این بازی انگیزه داریم/ فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند
سرمربی نارنجی پوشان می گوید این تیم از حق میزبانی خود استفاده کرده است و در ورزشگاه تختی به میدان می رود، بنابراین هواداران پرسپولیس باید آنها را ببخشند.

برای این بازی انگیزه داریم/ فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

سرمربی نارنجی پوشان می گوید این تیم از حق میزبانی خود استفاده کرده است و در ورزشگاه تختی به میدان می رود، بنابراین هواداران پرسپولیس باید آنها را ببخشند.
برای این بازی انگیزه داریم/ فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

خرید رنک

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس