برتری پرگل شاگردان دایی در دیداری تدارکاتی

برتری پرگل شاگردان دایی در دیداری تدارکاتی
شاگردان علی دایی که در اولین بازی تدارکاتی خود نیز توانسته بودند تیم آبی پوشان اردبیل (شهرداری) رابا دو گل شکست دهند

برتری پرگل شاگردان دایی در دیداری تدارکاتی

شاگردان علی دایی که در اولین بازی تدارکاتی خود نیز توانسته بودند تیم آبی پوشان اردبیل (شهرداری) رابا دو گل شکست دهند
برتری پرگل شاگردان دایی در دیداری تدارکاتی

دانلود ها پلاس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس