برق 4 مدال طلا در المپیک برای ورزشهای غیر کشتی

برق 4 مدال طلا در المپیک برای ورزشهای غیر کشتی
کشتی یک ورزش رقابتی است، در این رشته مثل ورزش های رزمی، برترین مبارز هر وزن در سال و هر ماه در قالب رنکینگ معرفی میشود.

برق 4 مدال طلا در المپیک برای ورزشهای غیر کشتی

کشتی یک ورزش رقابتی است، در این رشته مثل ورزش های رزمی، برترین مبارز هر وزن در سال و هر ماه در قالب رنکینگ معرفی میشود.
برق 4 مدال طلا در المپیک برای ورزشهای غیر کشتی

بک لینک رنک 6

گروه تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس