برگشتم تا با تراکتور قهرمان شوم/ ادینیو: با هر شماره گل می‌زنم

برگشتم تا با تراکتور قهرمان شوم/ ادینیو: با هر شماره گل می‌زنم
لوسیانو ادینیو، مهاجم تراکتورسازی در بازیهای تدارکاتی این تیم از ابتدا به میدان نرفت اما امیدوار است در مسابقات لیگ جایگاهش را در ترکیب ثابت بدست بیاورد.

برگشتم تا با تراکتور قهرمان شوم/ ادینیو: با هر شماره گل می‌زنم

لوسیانو ادینیو، مهاجم تراکتورسازی در بازیهای تدارکاتی این تیم از ابتدا به میدان نرفت اما امیدوار است در مسابقات لیگ جایگاهش را در ترکیب ثابت بدست بیاورد.
برگشتم تا با تراکتور قهرمان شوم/ ادینیو: با هر شماره گل می‌زنم

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس