بعد از صعود به المپیک؛/ ایران و لهستان از نگاه آمار (عکس)

بعد از صعود به المپیک؛/ ایران و لهستان از نگاه آمار (عکس)
والیبالیست های ایرانی با کسب 10 امتیاز مستقیم از سرویس یکی از بهترین روزهای خود در این مورد را پشت سر گذاشت که تاثیر زیادی در پیروزی شاگردان لوزانو داشت.

بعد از صعود به المپیک؛/ ایران و لهستان از نگاه آمار (عکس)

والیبالیست های ایرانی با کسب 10 امتیاز مستقیم از سرویس یکی از بهترین روزهای خود در این مورد را پشت سر گذاشت که تاثیر زیادی در پیروزی شاگردان لوزانو داشت.
بعد از صعود به المپیک؛/ ایران و لهستان از نگاه آمار (عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس