بهار واپسین شاعر بزرگ ادبیات فارسی

بهار واپسین شاعر بزرگ ادبیات فارسی

ابوالقاسم قوام  به مناسبت سالگرد درگذشت ملک‌الشعرا بهار (دوم اردیبهشت) اظهار کرد: ادامه راه قدما را کسی به عظمت و استواری بهار نپیموده و تا به امروز کسی هم‌سنگ بهار در قصیده‌سرایی نبوده است. بهار ادامه‌دهنده شعر سنتی با اوج و عظمت قابل توجهی است که در معاصران کسی به پای وی نرسیده است و ملک‌الشعرای بهار را می‌توان از برجسته‌ترین شاعران قصیده‌سرای فارسی به شمار آورد.وی در ادامه گفت: کاری که بهار انجام داد درک بی‌نظیر و عمیق از شعر کلاسیک بود و انگشت‌شمار هستند در تاریخ شعر فارسی کسانی که به درک عمیق بهار از شعر کلاسیک رسیده باشند و از این جهت شعرهای وی بی‌نظیر است.   این استاد ادبیات بیان کرد: هم‌پای اینکه قالب شعر بهار کلاسیک و زبان آن زبان قدما است موضوعات و مسائل متعدد زمان بهار را در شعر‌هایش می‌یابیم و از این جهت بسیار قابل توجه است که وی از جمله شاعرانی است که با مسائل روزگار خودش بیگانه نیست.او در ادامه افزود: سخن گفتن از شعر کلاسیک و چیزی که مساله روزگار شاعر است یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شعر بهار است، زیرا کم هستند کسانی که در قالب شعر کلاسیک مسائل و مشکلات روزگار خود را بیان کرده باشند.   قوام اظهار کرد: بهار با زبان قدما و قالب شعری قدیم و آگاهی‌ای که از شعر قدیم داشت از کمند موضوعات کلیشه‌ای و سنت‌شده شعر فارسی گریخت و فرزند زمان خود بود.او در ادامه گفت: از نظر علمی و پژوهشی بهار کسی است که در جریان‌های علمی و پژوهشی و ادبی تاثیر بسزایی داشته و در حوزه‌های مختلفی به تحقیق و پژوهش پرداخته است.   این استاد ادبیات همچنین بیان کرد: ملک الشعرا بهار آغازگر دانش سبک‌شناسی در فارسی است، سه جلد کتاب «سبک نثر فارسی» وی که علاوه بر اینکه آغازگر دانش سبک‌شناسی و طرح مسائل مربوط به آن در ایران است هنوز ارزش و اهمیت خود را در کنار منابع دیگری که در زمینه سبک‌شناسی مطرح شده‌اند به عنوان پیشکسوت و اثر ارزنده در سبک‌شناسی حفظ کرده است.   او اضافه کرد: پژوهش‌های بهار الگو قرار گرفته است و جایگاه و ارزش والای خود را هنوز در بین پژوهش‌های ادبی زنده نگه داشته است. حیف که عمر به او مهلت نداد که اندوخته‌هایش را در زمینه شعر فارسی فراهم آورد و نوشته‌هایش را در زمینه سبک نثر منتشر کند؛ ولی در زمینه شعر فارسی یک جزوه کوچک از وی منتشر شده و نشانگر این است که در مقوله سبک‌شناسی شعر فارسی نگاه عمیق و دقیقی داشته است.

بهار واپسین شاعر بزرگ ادبیات فارسی

ابوالقاسم قوام  به مناسبت سالگرد درگذشت ملک‌الشعرا بهار (دوم اردیبهشت) اظهار کرد: ادامه راه قدما را کسی به عظمت و استواری بهار نپیموده و تا به امروز کسی هم‌سنگ بهار در قصیده‌سرایی نبوده است. بهار ادامه‌دهنده شعر سنتی با اوج و عظمت قابل توجهی است که در معاصران کسی به پای وی نرسیده است و ملک‌الشعرای بهار را می‌توان از برجسته‌ترین شاعران قصیده‌سرای فارسی به شمار آورد.وی در ادامه گفت: کاری که بهار انجام داد درک بی‌نظیر و عمیق از شعر کلاسیک بود و انگشت‌شمار هستند در تاریخ شعر فارسی کسانی که به درک عمیق بهار از شعر کلاسیک رسیده باشند و از این جهت شعرهای وی بی‌نظیر است.   این استاد ادبیات بیان کرد: هم‌پای اینکه قالب شعر بهار کلاسیک و زبان آن زبان قدما است موضوعات و مسائل متعدد زمان بهار را در شعر‌هایش می‌یابیم و از این جهت بسیار قابل توجه است که وی از جمله شاعرانی است که با مسائل روزگار خودش بیگانه نیست.او در ادامه افزود: سخن گفتن از شعر کلاسیک و چیزی که مساله روزگار شاعر است یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد شعر بهار است، زیرا کم هستند کسانی که در قالب شعر کلاسیک مسائل و مشکلات روزگار خود را بیان کرده باشند.   قوام اظهار کرد: بهار با زبان قدما و قالب شعری قدیم و آگاهی‌ای که از شعر قدیم داشت از کمند موضوعات کلیشه‌ای و سنت‌شده شعر فارسی گریخت و فرزند زمان خود بود.او در ادامه گفت: از نظر علمی و پژوهشی بهار کسی است که در جریان‌های علمی و پژوهشی و ادبی تاثیر بسزایی داشته و در حوزه‌های مختلفی به تحقیق و پژوهش پرداخته است.   این استاد ادبیات همچنین بیان کرد: ملک الشعرا بهار آغازگر دانش سبک‌شناسی در فارسی است، سه جلد کتاب «سبک نثر فارسی» وی که علاوه بر اینکه آغازگر دانش سبک‌شناسی و طرح مسائل مربوط به آن در ایران است هنوز ارزش و اهمیت خود را در کنار منابع دیگری که در زمینه سبک‌شناسی مطرح شده‌اند به عنوان پیشکسوت و اثر ارزنده در سبک‌شناسی حفظ کرده است.   او اضافه کرد: پژوهش‌های بهار الگو قرار گرفته است و جایگاه و ارزش والای خود را هنوز در بین پژوهش‌های ادبی زنده نگه داشته است. حیف که عمر به او مهلت نداد که اندوخته‌هایش را در زمینه شعر فارسی فراهم آورد و نوشته‌هایش را در زمینه سبک نثر منتشر کند؛ ولی در زمینه شعر فارسی یک جزوه کوچک از وی منتشر شده و نشانگر این است که در مقوله سبک‌شناسی شعر فارسی نگاه عمیق و دقیقی داشته است.

بهار واپسین شاعر بزرگ ادبیات فارسی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس