بهانه تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج منطق ندارد

بهانه تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج منطق ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهانه تراشی بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست گفت: هر نوع …

بهانه تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج منطق ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهانه تراشی بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست گفت: هر نوع …
بهانه تراشی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج منطق ندارد

خبرگزاری اصفهان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس