بهترین تیم چند سال اخیر را داریم/ کیانی: اینقدر نگویید تراکتور پیر است

بهترین تیم چند سال اخیر را داریم/ کیانی: اینقدر نگویید تراکتور پیر است
کاپیتان تیم تراکتورسازی بابت نقل و انتقالات این باشگاه ابراز رضایت کرد.

بهترین تیم چند سال اخیر را داریم/ کیانی: اینقدر نگویید تراکتور پیر است

کاپیتان تیم تراکتورسازی بابت نقل و انتقالات این باشگاه ابراز رضایت کرد.
بهترین تیم چند سال اخیر را داریم/ کیانی: اینقدر نگویید تراکتور پیر است

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس