به دلیل سبکی زیاد وزنه‌ها هول شدم!

به دلیل سبکی زیاد وزنه‌ها هول شدم!

بهادر مولایی  درباره عملکرد خود و کسب یک مدال طلا و یک برنز در مسابقات قهرمانی ‌آسیا، بیا‌ن‌ کرد: از عملکردم در دو ضرب راضی هستم زیرا هر سه حرکت را توانستم انجام دهم، ولی در یک ضرب انصافا می‌توانستم بهتر از این کار کنم، اما نشد و در مسابقه بعدی جبران می‌کنم.   او ا‌دا‌مه‌ داد: در یک ضرب وزنه‌ها بسیار سبک بودند و به خاطر سبکی زیاد نتوانستم آن را کنترل کنم. بنا‌بر‌این خیلی راحت وزنه‌ها را رها کردم. ان‌شا‌ء‌الله در جام فجر سعی می‌کنم که رکورد یک ضربم را ارتقا دهم تا در المپیک بتوانم با خیال راحت بر روی دو ضرب تمرکز کنم.   مولایی در پاسخ به این پرسش که دلیل خوب کار نکردنش در یک ضرب تنها سبکی وزنه‌ها بوده است، گفت: بله. وزنه‌ها سبک بود و خودم نیز هول شده بودم. مشکل خاص دیگری وجود نداشت.   او در مورد این که تا المپیک می‌تواند رکورد یک ضرب خود را ارتقا دهد، بیا‌ن‌ کرد: بهترین رکورد یک ضرب من مربوط به مسابقات جهانی 2013 بود که 203 کیلوگرم را ثبت کردم. برای المپیک مسلما باید بیشتر از اینها وزنه بزنم اگر می‌خواهم مدعی مدال مجموع باشم و باید در یک ضرب آنقدر خوب کار کنم که در دو ضرب با خیال راحت بر روی تخته مسابقات بروم و استرس نداشته باشم. تعداد روزهای باقی‌ مانده به المپیک دو رقمی شده است، اما باز هم فرصت زیادی باقی‌ مانده و با برنامه‌هایی که به همراه سجاد انوشیروانی داریم می‌خواهم در المپیک بیشتر از مسابقات قهرمانی آسیا وزنه بزنم.   نفر سوم آسیا در پاسخ به این پرسش که در دو ضرب می‌توانست بیشتر از 247 کیلوگرم هم وزنه بزند، تصریح کرد: اصلا به این موضوع فکر نکردم که می‌توانم در دو ضرب بیشتر وزنه بزنم یا نه. مهم برای من مدال طلای دو ضرب و نقره مجموع بود، ولی یک اشتباهی صورت گرفت. با این حال موضوع خاصی نیست و در جام فجر و المپیک جبران می‌کنم.   او در مورد این که منظور او از اشتباه چه چیزی است؟ گفت: نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم که قضیه اشتباه چه چیزی بوده است. مهم مقام تیمی و مدال مجموع بود که به دست آمد و اکنون نمی‌خواهم زیاد به این موضوع فکر کنم. مولایی درباره این که چرا با وجود نیاز نداشتن به حضور در جام فجر، اما در این ر‌قا‌بتها شرکت می‌کند، گفت: به‌ هر‌ حال مسابقات جا‌م فجر در ایران برگزار می‌شود و ما هم مجبوریم برای کشورمان وزنه بزنیم.

به دلیل سبکی زیاد وزنه‌ها هول شدم!

بهادر مولایی  درباره عملکرد خود و کسب یک مدال طلا و یک برنز در مسابقات قهرمانی ‌آسیا، بیا‌ن‌ کرد: از عملکردم در دو ضرب راضی هستم زیرا هر سه حرکت را توانستم انجام دهم، ولی در یک ضرب انصافا می‌توانستم بهتر از این کار کنم، اما نشد و در مسابقه بعدی جبران می‌کنم.   او ا‌دا‌مه‌ داد: در یک ضرب وزنه‌ها بسیار سبک بودند و به خاطر سبکی زیاد نتوانستم آن را کنترل کنم. بنا‌بر‌این خیلی راحت وزنه‌ها را رها کردم. ان‌شا‌ء‌الله در جام فجر سعی می‌کنم که رکورد یک ضربم را ارتقا دهم تا در المپیک بتوانم با خیال راحت بر روی دو ضرب تمرکز کنم.   مولایی در پاسخ به این پرسش که دلیل خوب کار نکردنش در یک ضرب تنها سبکی وزنه‌ها بوده است، گفت: بله. وزنه‌ها سبک بود و خودم نیز هول شده بودم. مشکل خاص دیگری وجود نداشت.   او در مورد این که تا المپیک می‌تواند رکورد یک ضرب خود را ارتقا دهد، بیا‌ن‌ کرد: بهترین رکورد یک ضرب من مربوط به مسابقات جهانی 2013 بود که 203 کیلوگرم را ثبت کردم. برای المپیک مسلما باید بیشتر از اینها وزنه بزنم اگر می‌خواهم مدعی مدال مجموع باشم و باید در یک ضرب آنقدر خوب کار کنم که در دو ضرب با خیال راحت بر روی تخته مسابقات بروم و استرس نداشته باشم. تعداد روزهای باقی‌ مانده به المپیک دو رقمی شده است، اما باز هم فرصت زیادی باقی‌ مانده و با برنامه‌هایی که به همراه سجاد انوشیروانی داریم می‌خواهم در المپیک بیشتر از مسابقات قهرمانی آسیا وزنه بزنم.   نفر سوم آسیا در پاسخ به این پرسش که در دو ضرب می‌توانست بیشتر از 247 کیلوگرم هم وزنه بزند، تصریح کرد: اصلا به این موضوع فکر نکردم که می‌توانم در دو ضرب بیشتر وزنه بزنم یا نه. مهم برای من مدال طلای دو ضرب و نقره مجموع بود، ولی یک اشتباهی صورت گرفت. با این حال موضوع خاصی نیست و در جام فجر و المپیک جبران می‌کنم.   او در مورد این که منظور او از اشتباه چه چیزی است؟ گفت: نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم که قضیه اشتباه چه چیزی بوده است. مهم مقام تیمی و مدال مجموع بود که به دست آمد و اکنون نمی‌خواهم زیاد به این موضوع فکر کنم. مولایی درباره این که چرا با وجود نیاز نداشتن به حضور در جام فجر، اما در این ر‌قا‌بتها شرکت می‌کند، گفت: به‌ هر‌ حال مسابقات جا‌م فجر در ایران برگزار می‌شود و ما هم مجبوریم برای کشورمان وزنه بزنیم.

به دلیل سبکی زیاد وزنه‌ها هول شدم!

آپدیت نود 32 ورژن 6

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس