به دنبال بازیکنان خارجی هستیم

به دنبال بازیکنان خارجی هستیم

فرهاد کاظمی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش در برابر سایپا گفت: شناخت خوبی از سایپا داریم اما موضوع مهمتر در این برهه، پیدا کردن شناخت صد در صدی از تیم خودمان است. باید بتوانیم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را بهبود بخشیم. وی افزود: در فصل نقل و انتقالات به خاطر قرارداد داشتن چند بازیکنی که مدنظر داشتیم، نتوانستیم آنها را به خدمت بگیریم و همین موضوع، باعث شد تا همچنان به چند بازیکن نیاز داشته‌باشیم. اولویت ما جذب بازیکنان ایرانی است اما اگر نتوانم بازیکن باب میلم را پیدا کنم، از بازیکنان خارجی استفاده می‌کنیم. کاظمی افزود: هادی عقیلی همچون محرم نویدکیا به ما قول داده تا در صورتی‌که در سپاهان نماند به سیاه‌جامگان بپیوند‌د. نمی‌دانم در نهایت چه پیش بیاید اما برای جبران نقص‌های خود به دنبال بازیکنانی از کشورهای برزیل، کامرون و … هستیم. کاظمی در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: تنها خانزاده را به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ در اختیار نداریم و بقیه بازیکنان در سلامت کامل به سر می‌برند.

به دنبال بازیکنان خارجی هستیم

فرهاد کاظمی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش در برابر سایپا گفت: شناخت خوبی از سایپا داریم اما موضوع مهمتر در این برهه، پیدا کردن شناخت صد در صدی از تیم خودمان است. باید بتوانیم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را بهبود بخشیم. وی افزود: در فصل نقل و انتقالات به خاطر قرارداد داشتن چند بازیکنی که مدنظر داشتیم، نتوانستیم آنها را به خدمت بگیریم و همین موضوع، باعث شد تا همچنان به چند بازیکن نیاز داشته‌باشیم. اولویت ما جذب بازیکنان ایرانی است اما اگر نتوانم بازیکن باب میلم را پیدا کنم، از بازیکنان خارجی استفاده می‌کنیم. کاظمی افزود: هادی عقیلی همچون محرم نویدکیا به ما قول داده تا در صورتی‌که در سپاهان نماند به سیاه‌جامگان بپیوند‌د. نمی‌دانم در نهایت چه پیش بیاید اما برای جبران نقص‌های خود به دنبال بازیکنانی از کشورهای برزیل، کامرون و … هستیم. کاظمی در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: تنها خانزاده را به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ در اختیار نداریم و بقیه بازیکنان در سلامت کامل به سر می‌برند.

به دنبال بازیکنان خارجی هستیم

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس