بواتنگ: آمدن هوملس، خطری برای من نیست

بواتنگ: آمدن هوملس، خطری برای من نیست
به رغم پیوستن کاپیتان دورتموند به بایرن، بواتنگ درمورد جایگاه خود در ترکیب باواریایی‌ها هیچگونه احساس خطری نمی‌کند.

بواتنگ: آمدن هوملس، خطری برای من نیست

به رغم پیوستن کاپیتان دورتموند به بایرن، بواتنگ درمورد جایگاه خود در ترکیب باواریایی‌ها هیچگونه احساس خطری نمی‌کند.
بواتنگ: آمدن هوملس، خطری برای من نیست

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس