بورس در هفته ای که فطانت استعفا داد

بورس در هفته ای که فطانت استعفا داد
بالاخره در هفته گذشته شایعات درباره کنار رفتن محمد فطانت از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رنگ واقعیت به خود گرفت و شاپور محمدی جانشین وی شد؛ در این هفته بورس تهران توانست تا کانال ۷۶ هزار و ۲۲۵ واحدی بالا رود.

بورس در هفته ای که فطانت استعفا داد

بالاخره در هفته گذشته شایعات درباره کنار رفتن محمد فطانت از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران رنگ واقعیت به خود گرفت و شاپور محمدی جانشین وی شد؛ در این هفته بورس تهران توانست تا کانال ۷۶ هزار و ۲۲۵ واحدی بالا رود.
بورس در هفته ای که فطانت استعفا داد

عکس های داغ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس