بيانبه در مورد توقيف «آاادت نمی‌کنیم»

بيانبه در مورد توقيف «آاادت نمی‌کنیم»

بیانیه تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» به شرح زير است: تهیه‌کنندگان فیلم سینمایی «آاادت نمی‌کنیم» ضمن تقدیر و تشکر از رسانه ها و اصحاب رسانه که با حمایت های بی دریغشان از این فیلم نشان دادند جزو حامیان اصلی جریان های فرهنگی و هنری هستند و همینطور نهاد قانونی مرتبط که با پیگیری هاشان از حقوق مولفین سینما دفاع کردند اعلام می دارند:«۱- ما نیز مانند هم صنفان سینمایی خود از اتفاقات حاشیه ای پیش آمده برای فیلم های سینمایی در حال اکران و پخش تیزرهای تبلیغات فیلم ها در شبکه های ماهواره ای ابراز ناراحتی کرده و خود را در برابر سینمای ایران و مخاطبان فهیمش مسئول می دانیم.۲- مشکل توبیخ و توقیف موقت فیلم سینمایی «آاادت نمی کنیم» هنوز بر طرف نشده و این موضوع همچنان به قوت خود باقی است اما تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» امیدوار به دستیابی تعامل و درک مشترک با نهادهای قانونی برای حل این مشکل هستند.۳- پیگیری ها به دلیل تعطیلات آخر هفته به روزهای ابتدایی هفته آینده موکول شده است.۴- درج هرگونه خبر درباره این فیلم به نقل از مشاور رسانه ای، منابع آگاه و یا هر شخص دیگری مورد تایید تهیه کننده گان «آااادت نمی کنیم» نیست و صحتش مورد تایید نخواهد بود.۵- خبرهای رسمی بعد از حل و فصل امور از طریق تهیه کننده گان و یا دفتر پخش اعلام خواهد شد.۶_تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» ضمن تشکر از همه مخاطبان که بلیت فیلم را در تعطیلات پایان هفته پیش خریداری کرده اند اعلام می کند بلیت های فروخته شده معتبر هستند و پخش فیلم در این دو روز ادامه دارد و هرگونه خسارت احتمالی مادی به تماشاگران فیلم جبران خواهد شد.»

بيانبه در مورد توقيف «آاادت نمی‌کنیم»

بیانیه تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» به شرح زير است: تهیه‌کنندگان فیلم سینمایی «آاادت نمی‌کنیم» ضمن تقدیر و تشکر از رسانه ها و اصحاب رسانه که با حمایت های بی دریغشان از این فیلم نشان دادند جزو حامیان اصلی جریان های فرهنگی و هنری هستند و همینطور نهاد قانونی مرتبط که با پیگیری هاشان از حقوق مولفین سینما دفاع کردند اعلام می دارند:«۱- ما نیز مانند هم صنفان سینمایی خود از اتفاقات حاشیه ای پیش آمده برای فیلم های سینمایی در حال اکران و پخش تیزرهای تبلیغات فیلم ها در شبکه های ماهواره ای ابراز ناراحتی کرده و خود را در برابر سینمای ایران و مخاطبان فهیمش مسئول می دانیم.۲- مشکل توبیخ و توقیف موقت فیلم سینمایی «آاادت نمی کنیم» هنوز بر طرف نشده و این موضوع همچنان به قوت خود باقی است اما تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» امیدوار به دستیابی تعامل و درک مشترک با نهادهای قانونی برای حل این مشکل هستند.۳- پیگیری ها به دلیل تعطیلات آخر هفته به روزهای ابتدایی هفته آینده موکول شده است.۴- درج هرگونه خبر درباره این فیلم به نقل از مشاور رسانه ای، منابع آگاه و یا هر شخص دیگری مورد تایید تهیه کننده گان «آااادت نمی کنیم» نیست و صحتش مورد تایید نخواهد بود.۵- خبرهای رسمی بعد از حل و فصل امور از طریق تهیه کننده گان و یا دفتر پخش اعلام خواهد شد.۶_تهیه کنندگان «آاادت نمی کنیم» ضمن تشکر از همه مخاطبان که بلیت فیلم را در تعطیلات پایان هفته پیش خریداری کرده اند اعلام می کند بلیت های فروخته شده معتبر هستند و پخش فیلم در این دو روز ادامه دارد و هرگونه خسارت احتمالی مادی به تماشاگران فیلم جبران خواهد شد.»

بيانبه در مورد توقيف «آاادت نمی‌کنیم»

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس