بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش
نشریه آ.اس ادعا کرد که دیوید بکام، مالک باشگاه میامی، قصد دارد روبرتو کارلوس، هم تیمی سابقش را ‏به عنوان سرمربی این تیم به خدمت بگیرد.‏

بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

نشریه آ.اس ادعا کرد که دیوید بکام، مالک باشگاه میامی، قصد دارد روبرتو کارلوس، هم تیمی سابقش را ‏به عنوان سرمربی این تیم به خدمت بگیرد.‏
بکام‌به‌دنبال‌به‌خدمت‌گرفتن‌روبرتوکارلوس‌برای‌تیمش

باشگاه خبری ورزشی

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس