تاسکی: درمورد ماندنم از گواردیولا سوال کنید

تاسکی: درمورد ماندنم از گواردیولا سوال کنید
مدافع قرضی بایرن جایگاهی در ترکیب این تیم ندارد و این مسئله تردیدها درمورد ماندن او در مونیخ را افزایش داده است.

تاسکی: درمورد ماندنم از گواردیولا سوال کنید

مدافع قرضی بایرن جایگاهی در ترکیب این تیم ندارد و این مسئله تردیدها درمورد ماندن او در مونیخ را افزایش داده است.
تاسکی: درمورد ماندنم از گواردیولا سوال کنید

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس