تبعات برکسیت بر بازارهای ارزی

تبعات برکسیت بر بازارهای ارزی
نوساناتی که دلار آمریکا بدنبال رای تاریخی مردم انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا پیدا کرده است، در روزهای آینده برای سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و همچنین برای اقتصاد جهانی با اهمیت خواهد بود.

تبعات برکسیت بر بازارهای ارزی

نوساناتی که دلار آمریکا بدنبال رای تاریخی مردم انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا پیدا کرده است، در روزهای آینده برای سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و همچنین برای اقتصاد جهانی با اهمیت خواهد بود.
تبعات برکسیت بر بازارهای ارزی

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس